Kabli linnujaam

Musträstas (Turdus merula)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:2451
Keskmine:49,0 (50,0)
Max:127 (1996)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
7.9-21.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
3.10
Suurim püügipäev:
1. 13.10.2018 (11)
2. 14.10.2018 (11)
3. 09.10.2005 (9)


Joonis 1. Musträstas (Turdus merula). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Musträstas (Turdus merula). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.