Kabli linnujaam

Võsaraat (Prunella modularis)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:687
Keskmine:13,7 (15,6)
Max:73 (1987)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
6.9-10.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
23.9
Suurim püügipäev:
1. 24.09.1996 (11)
2. 18.09.1980 (9)
3. 25.09.1996 (7)


Joonis 1. Võsaraat (Prunella modularis). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Võsaraat (Prunella modularis). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.