Kabli linnujaam

Metskiur (Anthus trivialis)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:198
Keskmine:4,0 (5,1)
Max:23 (1981)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
6.8-18.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
30.8
Suurim püügipäev:
1. 27.08.1974 (4)
2. 16.08.1975 (4)
3. 07.08.1973 (3)


Joonis 1. Metskiur (Anthus trivialis). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Metskiur (Anthus trivialis). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.