Kabli linnujaam

Nõmmekiur (Anthus campestris)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:8
Keskmine:0,2 (2,7)
Max:6 (1973)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
14.7-2.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
15.7
Suurim püügipäev:
1. 16.07.1973 (3)
2. 15.07.1973 (1)
3. 19.07.1973 (1)


Joonis 1. Nõmmekiur (Anthus campestris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Nõmmekiur (Anthus campestris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.