Kabli linnujaam

Põldlõoke (Alauda arvensis)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:3
Keskmine:0,1 (1,0)
Max:1 (1999, 1972, 2018)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
25.8-17.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
9.10
Suurim püügipäev:
1. 25.08.1972 (1)
2. 10.10.1999 (1)
3. 17.10.2018 (1)


Joonis 1. Põldlõoke (Alauda arvensis). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Põldlõoke (Alauda arvensis). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.