Kabli linnujaam

Valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:42
Keskmine:0,8 (2,2)
Max:6 (2012)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
31.8-23.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
1.10
Suurim püügipäev:
1. 30.09.2008 (2)
2. 01.10.2008 (2)
3. 17.10.1971 (1)


Joonis 1. Valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.