Kabli linnujaam

Vaenukägu (Upupa epops)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1981)
Suurim püügipäev:06.08.1981 (1)


Joonis 1. Vaenukägu (Upupa epops). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.