Kabli linnujaam

Karvasjalg-kakk (Aegolius funereus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:226
Keskmine:4,5 (5,7)
Max:32 (2005)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
17.9-24.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
7.10
Suurim püügipäev:
1. 19.10.2005 (8)
2. 11.10.1987 (6)
3. 25.09.2005 (6)


Joonis 1. Karvasjalg-kakk (Aegolius funereus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Karvasjalg-kakk (Aegolius funereus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.