Kabli linnujaam

Turteltuvi (Streptopelia turtur)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:7
Keskmine:0,1 (1,2)
Max:2 (1974)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
28.7-21.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
31.8
Suurim püügipäev:
1. 07.09.1974 (1)
2. 22.09.1974 (1)
3. 31.08.1977 (1)


Joonis 1. Turteltuvi (Streptopelia turtur). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Turteltuvi (Streptopelia turtur). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.