Kabli linnujaam

Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1981)
Suurim püügipäev:09.09.1981 (1)


Joonis 1. Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.