Kabli linnujaam

Väikekajakas (Hydrocoloeus minutus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (2004)
Suurim püügipäev:13.09.2004 (1)


Joonis 1. Väikekajakas (Hydrocoloeus minutus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.