Kabli linnujaam

Heletilder (Tringa nebularia)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1976)
Suurim püügipäev:02.09.1976 (1)


Joonis 1. Heletilder (Tringa nebularia). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.