Kabli linnujaam

Tikutaja (Gallinago gallinago)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:19
Keskmine:0,4 (1,9)
Max:6 (1975)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
4.8-24.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
18.9
Suurim püügipäev:
1. 05.08.1973 (1)
2. 24.10.1976 (1)
3. 27.09.1979 (1)


Joonis 1. Tikutaja (Gallinago gallinago). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Tikutaja (Gallinago gallinago). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.