Kabli linnujaam

Mudanepp (Lymnocryptes minimus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:19
Keskmine:0,4 (2,4)
Max:9 (2018)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
14.9-28.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
13.10
Suurim püügipäev:
1. 16.10.2018 (2)
2. 19.10.2018 (2)
3. 17.10.2002 (1)


Joonis 1. Mudanepp (Lymnocryptes minimus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Mudanepp (Lymnocryptes minimus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.