Kabli linnujaam

Rukkirääk (Crex crex)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1972)
Suurim püügipäev:08.09.1972 (1)


Joonis 1. Rukkirääk (Crex crex). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.