Kabli linnujaam

Rooruik (Rallus aquaticus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (2018)
Suurim püügipäev:07.09.2018 (1)


Joonis 1. Rooruik (Rallus aquaticus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.