Kabli linnujaam

Nurmkana (Perdix perdix)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:58
Keskmine:1,2 (3,6)
Max:8 (1980)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
9.9-26.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
9.10
Suurim püügipäev:
1. 18.09.2017 (5)
2. 26.10.2018 (4)
3. 22.10.2007 (3)


Joonis 1. Nurmkana (Perdix perdix). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Nurmkana (Perdix perdix). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.