Kabli linnujaam

Linnujaamas on 50 hooaja jooksul (1969-2018) märgistatud 680909 lindu kokku 177 liigist.


Joonis. Rõngastatud lindude arv.


Täpsema info iga liigi kohta leiad allolevatest tabelitest
Tabel. Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel
Tabel. Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras
Tabel. Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras


Kõige arvukamalt (52,8%) on linnujaamas rõngastatud sugukonna Paridae liikide isendeid.


Joonis. Rõngastatud lindude arv sugukonniti.


Tabelid

Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel (1969-2018)
1. 37739 (1983)
2. 30446 (1981)
3. 29966 (1975)
4. 26042 (1986)
5. 25231 (1988)
6. 23192 (1985)
7. 21501 (1992)
8. 21147 (2000)
9. 20655 (1989)
10. 20031 (2005)
11. 18704 (2018)
12. 18250 (1991)
13. 18242 (1977)
14. 18076 (2008)
15. 17038 (1973)
16. 16928 (1984)
17. 15605 (1996)
18. 15578 (1974)
19. 15174 (2012)
20. 14983 (2010)
21. 14664 (1990)
22. 14029 (1980)
23. 13452 (2014)
24. 13419 (1995)
25. 13187 (1987)
26. 12245 (1971)
27. 12144 (2016)
28. 11784 (2007)
29. 11251 (1993)
30. 11192 (1998)
31. 10460 (1972)
32. 10148 (1982)
33. 10100 (1999)
34. 9119 (2001)
35. 8875 (2004)
36. 8699 (2003)
37. 8279 (1994)
38. 7865 (1976)
39. 6610 (1979)
40. 6610 (2013)
41. 6215 (2015)
42. 5514 (2006)
43. 5304 (2011)
44. 4810 (1997)
45. 4713 (2009)
46. 4609 (1978)
47. 4310 (2017)
48. 4109 (2002)
49. 2382 (1970)
50. 283 (1969)

Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras (1969-2018)
1. Pöialpoiss Regulus regulus 189522
2. Rasvatihane Parus major 130912
3. Sabatihane Aegithalos caudatus 114996
4. Sinitihane Cyanistes caeruleus 56669
5. Musttihane Periparus ater 33230
6. Põhjatihane Poecile montanus 21312
7. Siisike Carduelis spinus 17447
8. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 16028
9. Punarind Erithacus rubecula 14340
10. Porr Certhia familiaris 11752
11. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10327
12. Metsvint Fringilla coelebs 10012
13. Urvalind Carduelis flammea 9610
14. Leevike Pyrrhula pyrrhula 2929
15. Käblik Troglodytes troglodytes 2584
16. Musträstas Turdus merula 2451
17. Siidisaba Bombycilla garrulus 2141
18. Põhjavint Fringilla montifringilla 2023
19. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 1962
20. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 1748
21. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 1672
22. Aed-põõsalind Sylvia borin 1518
23. Sootihane Poecile palustris 1511
24. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 1301
25. Laulurästas Turdus philomelos 1266
26. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1135
27. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 1015
28. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 1004
29. Kuldnokk Sturnus vulgaris 928
30. Puukoristaja Sitta europaea 914
31. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 913
32. Väike-põõsalind Sylvia curruca 907
33. Vainurästas Turdus iliacus 878
34. Talvike Emberiza citrinella 860
35. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 851
36. Hallrästas Turdus pilaris 844
37. Linavästrik Motacilla alba 789
38. Suitsupääsuke Hirundo rustica 750
39. Roohabekas Panurus biarmicus 707
40. Põldvarblane Passer montanus 698
41. Võsaraat Prunella modularis 687
42. Rohevint Carduelis chloris 629
43. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 499
44. Pasknäär Garrulus glandarius 414
45. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 408
46. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 380
47. Soo-roolind Acrocephalus palustris 355
48. Koduvarblane Passer domesticus 317
49. Kõrvukräts Asio otus 303
50. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 274
51. Raudkull Accipiter nisus 249
52. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 226
53. Kanepilind Carduelis cannabina 216
54. Metskiur Anthus trivialis 198
55. Ohakalind Carduelis carduelis 171
56. Punaselg-õgija Lanius collurio 158
57. Käosulane Hippolais icterina 153
58. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 141
59. Räästapääsuke Delichon urbicum 117
60. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 115
61. Kadakatäks Saxicola rubetra 114
62. Koldvint Serinus serinus 105
63. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 89
64. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 83
65. Värbkakk Glaucidium passerinum 78
66. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 77
67. Soorisla e. soorüdi Calidris alpina 74
68. Ööbik Luscinia luscinia 71
69. Sookiur Anthus pratensis 71
70. Kivitäks Oenanthe oenanthe 69
71. Jäälind Alcedo atthis 69
72. Seedrimänsak Nucifraga caryocatactes machorhynchos 61
73. Nurmkana Perdix perdix 58
74. Musträhn Dryocopus martius 57
75. Tutkas Philomachus pugnax 53
76. Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica 53
77. Väikerisla Calidris minuta 47
78. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 44
79. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 42
80. Pähklimänsak Nucifraga caryocatactes caryocatactes 41
81. Liivatüll Charadrius hiaticula 40
82. Hallpea-rähn Picus canus 40
83. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 40
84. Öösorr Caprimulgus europaeus 39
85. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 39
86. Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus 39
87. Kodukakk Strix aluco 39
88. Hänilane Motacilla flava 37
89. Händkakk Strix uralensis 34
90. Hakk Coloeus monedula 32
91. Männileevike Pinicola enucleator 32
92. Kukkurtihane Remiz pendulinus 31
93. Kägu Cuculus canorus 30
94. Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus 30
95. Mänsak Nucifraga caryocatactes 28
96. Hoburästas Turdus viscivorus 26
97. Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus 26
98. Hele-urvalind Carduelis hornemanni 23
99. Väänkael Jynx torquilla 21
100. Laanepüü Tetrastes bonasia 21
101. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 20
102. Tikutaja Gallinago gallinago 19
103. Mudanepp Lymnocryptes minimus 19
104. Tundra-sinirind Luscinia svecica svecica 18
105. Hallvares Corvus corone 18
106. Roherähn Picus viridis 17
107. Kanakull Accipiter gentilis 17
108. Kaldapääsuke Riparia riparia 16
109. Harakas Pica pica 16
110. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla 15
111. Mudatilder Tringa glareola 15
112. Kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus 14
113. Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis 14
114. Metskurvits Scolopax rusticola 13
115. Lõuna-urvalind Carduelis flammea cabaret 11
116. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 11
117. Hallõgija Lanius excubitor 11
118. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius 10
119. Nõmmelõoke Lullula arborea 9
120. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 9
121. Nõmmekiur Anthus campestris 8
122. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 8
123. Kaelustuvi Columba palumbus 7
124. Sinirind Luscinia svecica 7
125. Turteltuvi Streptopelia turtur 7
126. Künnivares Corvus frugilegus 6
127. Sooräts Asio flammeus 6
128. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 5
129. Piiritaja Apus apus 5
130. Väikepistrik Falco columbarius 4
131. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
132. Kodutuvi Columba livia 4
133. Vööt-käbilind Loxia leucoptera 3
134. Herilaseviu Pernis apivorus 3
135. Väiketüll Charadrius dubius 3
136. Põldlõoke Alauda arvensis 3
137. Kalakajakas Larus canus 3
138. Hiireviu Buteo buteo 3
139. Luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula 3
140. Leeterisla Calidris alba 2
141. Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus 2
142. Vöötkakk Surnia ulula 2
143. Taigatihane Poecile cinctus 2
144. Aul Clangula hyemalis 2
145. Lõopistrik Falco subbuteo 2
146. Suurrisla Calidris canutus 2
147. Värbrisla Calidris temminckii 2
148. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 2
149. Rohunepp Gallinago media 2
150. Punajalg-tilder Tringa totanus 2
151. Lasuurtihane Cyanistes cyanus 2
152. Vihitaja Actitis hypoleucos 2
153. Peoleo Oriolus oriolus 2
154. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana 2
155. Õõnetuvi Columba oenas 2
156. Metsis Tetrao urogallus 2
157. Siberi raat Prunella montanella 2
158. Vaenukägu Upupa epops 1
159. Heletilder Tringa nebularia 1
160. Sinikael-part Anas platyrhynchos 1
161. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus 1
162. Kõnnuõgija Lanius isabellinus 1
163. Randtiir Sterna paradisaea 1
164. Punapea-õgija Lanius senator 1
165. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica 1
166. Kaelustäks Saxicola torquatus 1
167. Rooruik Rallus aquaticus 1
168. Plüü Pluvialis squatarola 1
169. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto 1
170. Rukkirääk Crex crex 1
171. Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla 1
172. Plütt Limicola falcinellus 1
173. Piilpart Anas crecca 1
174. Sõtkas Bucephala clangula 1
175. Keltsalind Calcarius lapponicus 1
176. Merisk Haematopus ostralegus 1
177. Rüüt Pluvialis apricaria 1

Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras (1969-2018)
Anatidae
1. Piilpart Anas crecca 1
2. Sinikael-part Anas platyrhynchos 1
3. Sõtkas Bucephala clangula 1
4. Aul Clangula hyemalis 2
Accipitridae
1. Kanakull Accipiter gentilis 17
2. Raudkull Accipiter nisus 249
3. Hiireviu Buteo buteo 3
4. Herilaseviu Pernis apivorus 3
Falconidae
1. Väikepistrik Falco columbarius 4
2. Lõopistrik Falco subbuteo 2
Tetraonidae
1. Metsis Tetrao urogallus 2
2. Laanepüü Tetrastes bonasia 21
Phasianidae
1. Nurmkana Perdix perdix 58
Rallidae
1. Rukkirääk Crex crex 1
2. Rooruik Rallus aquaticus 1
Haematopodidae
1. Merisk Haematopus ostralegus 1
Charadriidae
1. Väiketüll Charadrius dubius 3
2. Liivatüll Charadrius hiaticula 40
3. Rüüt Pluvialis apricaria 1
4. Plüü Pluvialis squatarola 1
Scolopacidae
1. Vihitaja Actitis hypoleucos 2
2. Leeterisla Calidris alba 2
3. Soorisla e. soorüdi Calidris alpina 74
4. Suurrisla Calidris canutus 2
5. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 44
6. Väikerisla Calidris minuta 47
7. Värbrisla Calidris temminckii 2
8. Tikutaja Gallinago gallinago 19
9. Rohunepp Gallinago media 2
10. Plütt Limicola falcinellus 1
11. Mudanepp Lymnocryptes minimus 19
12. Tutkas Philomachus pugnax 53
13. Metskurvits Scolopax rusticola 13
14. Mudatilder Tringa glareola 15
15. Heletilder Tringa nebularia 1
16. Punajalg-tilder Tringa totanus 2
Laridae
1. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 8
2. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus 1
3. Kalakajakas Larus canus 3
Sternidae
1. Randtiir Sterna paradisaea 1
Columbidae
1. Kodutuvi Columba livia 4
2. Õõnetuvi Columba oenas 2
3. Kaelustuvi Columba palumbus 7
4. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto 1
5. Turteltuvi Streptopelia turtur 7
Cuculidae
1. Kägu Cuculus canorus 30
Strigidae
1. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 226
2. Sooräts Asio flammeus 6
3. Kõrvukräts Asio otus 303
4. Värbkakk Glaucidium passerinum 78
5. Kodukakk Strix aluco 39
6. Händkakk Strix uralensis 34
7. Vöötkakk Surnia ulula 2
Caprimulgidae
1. Öösorr Caprimulgus europaeus 39
Apodidae
1. Piiritaja Apus apus 5
Alcedinidae
1. Jäälind Alcedo atthis 69
Upupidae
1. Vaenukägu Upupa epops 1
Picidae
1. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 42
2. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 1672
3. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius 10
4. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 499
5. Musträhn Dryocopus martius 57
6. Väänkael Jynx torquilla 21
7. Kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus 14
8. Hallpea-rähn Picus canus 40
9. Roherähn Picus viridis 17
Alaudidae
1. Põldlõoke Alauda arvensis 3
2. Nõmmelõoke Lullula arborea 9
Hirundinidae
1. Räästapääsuke Delichon urbicum 117
2. Suitsupääsuke Hirundo rustica 750
3. Kaldapääsuke Riparia riparia 16
Motacillidae
1. Nõmmekiur Anthus campestris 8
2. Sookiur Anthus pratensis 71
3. Metskiur Anthus trivialis 198
4. Linavästrik Motacilla alba 789
5. Hänilane Motacilla flava 37
Bombycillidae
1. Siidisaba Bombycilla garrulus 2141
Troglodytidae
1. Käblik Troglodytes troglodytes 2584
Prunellidae
1. Võsaraat Prunella modularis 687
2. Siberi raat Prunella montanella 2
Turdidae
1. Punarind Erithacus rubecula 14340
2. Ööbik Luscinia luscinia 71
3. Sinirind Luscinia svecica 7
4. Luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula 3
5. Tundra-sinirind Luscinia svecica svecica 18
6. Kivitäks Oenanthe oenanthe 69
7. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 115
8. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 913
9. Kadakatäks Saxicola rubetra 114
10. Kaelustäks Saxicola torquatus 1
11. Vainurästas Turdus iliacus 878
12. Musträstas Turdus merula 2451
13. Laulurästas Turdus philomelos 1266
14. Hallrästas Turdus pilaris 844
15. Hoburästas Turdus viscivorus 26
Sylviidae
1. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 40
2. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 20
3. Soo-roolind Acrocephalus palustris 355
4. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 1015
5. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 1962
6. Käosulane Hippolais icterina 153
7. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 11
8. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 5
9. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 89
10. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 16028
11. Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis 14
12. Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus 2
13. Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus 39
14. Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus 26
15. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 408
16. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
17. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10327
18. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla 15
19. Pöialpoiss Regulus regulus 189522
20. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 1748
21. Aed-põõsalind Sylvia borin 1518
22. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 1004
23. Väike-põõsalind Sylvia curruca 907
24. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 77
Muscicapidae
1. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 380
2. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 83
3. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 851
Timaliidae
1. Roohabekas Panurus biarmicus 707
Paridae
1. Sabatihane Aegithalos caudatus 114996
2. Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus 30
3. Sinitihane Cyanistes caeruleus 56669
4. Lasuurtihane Cyanistes cyanus 2
5. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1135
6. Rasvatihane Parus major 130912
7. Musttihane Periparus ater 33230
8. Taigatihane Poecile cinctus 2
9. Põhjatihane Poecile montanus 21312
10. Sootihane Poecile palustris 1511
Sittidae
1. Puukoristaja Sitta europaea 914
2. Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica 53
Certhiidae
1. Porr Certhia familiaris 11752
Remizidae
1. Kukkurtihane Remiz pendulinus 31
Oriolidae
1. Peoleo Oriolus oriolus 2
Laniidae
1. Punaselg-õgija Lanius collurio 158
2. Hallõgija Lanius excubitor 11
3. Kõnnuõgija Lanius isabellinus 1
4. Punapea-õgija Lanius senator 1
Corvidae
1. Hakk Coloeus monedula 32
2. Hallvares Corvus corone 18
3. Künnivares Corvus frugilegus 6
4. Pasknäär Garrulus glandarius 414
5. Mänsak Nucifraga caryocatactes 28
6. Pähklimänsak Nucifraga caryocatactes caryocatactes 41
7. Seedrimänsak Nucifraga caryocatactes machorhynchos 61
8. Harakas Pica pica 16
Sturnidae
1. Kuldnokk Sturnus vulgaris 928
Passeridae
1. Koduvarblane Passer domesticus 317
2. Põldvarblane Passer montanus 698
Fringillidae
1. Kanepilind Carduelis cannabina 216
2. Ohakalind Carduelis carduelis 171
3. Rohevint Carduelis chloris 629
4. Urvalind Carduelis flammea 9610
5. Lõuna-urvalind Carduelis flammea cabaret 11
6. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 2
7. Hele-urvalind Carduelis hornemanni 23
8. Siisike Carduelis spinus 17447
9. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 274
10. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 141
11. Metsvint Fringilla coelebs 10012
12. Põhjavint Fringilla montifringilla 2023
13. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 39
14. Vööt-käbilind Loxia leucoptera 3
15. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 9
16. Männileevike Pinicola enucleator 32
17. Leevike Pyrrhula pyrrhula 2929
18. Koldvint Serinus serinus 105
Emberizidae
1. Keltsalind Calcarius lapponicus 1
2. Talvike Emberiza citrinella 860
3. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana 2
4. Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla 1
5. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica 1
6. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 1301