Kabli linnujaam

Linnujaamas on 48 hooaja jooksul (1969-2016) märgistatud 657895 lindu kokku 176 liigist.


Joonis. Rõngastatud lindude arv.


Täpsema info iga liigi kohta leiad allolevatest tabelitest
Tabel. Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel
Tabel. Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras
Tabel. Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras


Kõige arvukamalt (53,1%) on linnujaamas rõngastatud sugukonna Paridae liikide isendeid.


Joonis. Rõngastatud lindude arv sugukonniti.


Tabelid

Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel (1969-2016)
1. 37739 (1983)
2. 30446 (1981)
3. 29966 (1975)
4. 26042 (1986)
5. 25231 (1988)
6. 23192 (1985)
7. 21501 (1992)
8. 21147 (2000)
9. 20655 (1989)
10. 20031 (2005)
11. 18250 (1991)
12. 18242 (1977)
13. 18076 (2008)
14. 17038 (1973)
15. 16928 (1984)
16. 15605 (1996)
17. 15578 (1974)
18. 15174 (2012)
19. 14983 (2010)
20. 14664 (1990)
21. 14029 (1980)
22. 13452 (2014)
23. 13419 (1995)
24. 13187 (1987)
25. 12245 (1971)
26. 12144 (2016)
27. 11784 (2007)
28. 11251 (1993)
29. 11192 (1998)
30. 10460 (1972)
31. 10148 (1982)
32. 10100 (1999)
33. 9119 (2001)
34. 8875 (2004)
35. 8699 (2003)
36. 8279 (1994)
37. 7865 (1976)
38. 6610 (1979)
39. 6610 (2013)
40. 6215 (2015)
41. 5514 (2006)
42. 5304 (2011)
43. 4810 (1997)
44. 4713 (2009)
45. 4609 (1978)
46. 4109 (2002)
47. 2382 (1970)
48. 283 (1969)

Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras (1969-2016)
1. Pöialpoiss Regulus regulus 182548
2. Rasvatihane Parus major 127248
3. Sabatihane Aegithalos caudatus 111294
4. Sinitihane Cyanistes caeruleus 54716
5. Musttihane Periparus ater 32661
6. Põhjatihane Poecile montanus 21059
7. Siisike Carduelis spinus 17215
8. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 15510
9. Punarind Erithacus rubecula 13383
10. Porr Certhia familiaris 11358
11. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10086
12. Metsvint Fringilla coelebs 9916
13. Urvalind Carduelis flammea 7412
14. Leevike Pyrrhula pyrrhula 2873
15. Käblik Troglodytes troglodytes 2427
16. Musträstas Turdus merula 2329
17. Siidisaba Bombycilla garrulus 2141
18. Põhjavint Fringilla montifringilla 2012
19. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 1953
20. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 1722
21. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 1638
22. Aed-põõsalind Sylvia borin 1511
23. Sootihane Poecile palustris 1429
24. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 1240
25. Laulurästas Turdus philomelos 1216
26. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1096
27. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 993
28. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 990
29. Kuldnokk Sturnus vulgaris 928
30. Väike-põõsalind Sylvia curruca 890
31. Puukoristaja Sitta europaea 874
32. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 872
33. Vainurästas Turdus iliacus 856
34. Talvike Emberiza citrinella 847
35. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 842
36. Hallrästas Turdus pilaris 837
37. Linavästrik Motacilla alba 775
38. Suitsupääsuke Hirundo rustica 750
39. Põldvarblane Passer montanus 686
40. Võsaraat Prunella modularis 680
41. Rohevint Carduelis chloris 624
42. Roohabekas Panurus biarmicus 500
43. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 493
44. Pasknäär Garrulus glandarius 409
45. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 408
46. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 377
47. Soo-roolind Acrocephalus palustris 355
48. Koduvarblane Passer domesticus 315
49. Kõrvukräts Asio otus 278
50. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 274
51. Raudkull Accipiter nisus 241
52. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 217
53. Kanepilind Carduelis cannabina 216
54. Metskiur Anthus trivialis 196
55. Ohakalind Carduelis carduelis 171
56. Käosulane Hippolais icterina 153
57. Punaselg-õgija Lanius collurio 152
58. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 140
59. Räästapääsuke Delichon urbicum 117
60. Kadakatäks Saxicola rubetra 106
61. Koldvint Serinus serinus 105
62. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 105
63. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 88
64. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 80
65. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 77
66. Soorisla e. soorüdi Calidris alpina 74
67. Ööbik Luscinia luscinia 71
68. Sookiur Anthus pratensis 69
69. Jäälind Alcedo atthis 67
70. Värbkakk Glaucidium passerinum 67
71. Kivitäks Oenanthe oenanthe 65
72. Seedrimänsak Nucifraga caryocatactes machorhynchos 61
73. Musträhn Dryocopus martius 54
74. Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica 53
75. Tutkas Philomachus pugnax 53
76. Nurmkana Perdix perdix 49
77. Väikerisla Calidris minuta 47
78. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 44
79. Pähklimänsak Nucifraga caryocatactes caryocatactes 41
80. Liivatüll Charadrius hiaticula 40
81. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 40
82. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 39
83. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 38
84. Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus 37
85. Hänilane Motacilla flava 37
86. Kodukakk Strix aluco 36
87. Händkakk Strix uralensis 34
88. Hallpea-rähn Picus canus 33
89. Hakk Coloeus monedula 32
90. Männileevike Pinicola enucleator 32
91. Öösorr Caprimulgus europaeus 31
92. Kägu Cuculus canorus 30
93. Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus 30
94. Kukkurtihane Remiz pendulinus 29
95. Mänsak Nucifraga caryocatactes 27
96. Hoburästas Turdus viscivorus 26
97. Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus 26
98. Väänkael Jynx torquilla 21
99. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 20
100. Laanepüü Tetrastes bonasia 20
101. Hele-urvalind Carduelis hornemanni 19
102. Tikutaja Gallinago gallinago 19
103. Tundra-sinirind Luscinia svecica svecica 18
104. Hallvares Corvus corone 18
105. Roherähn Picus viridis 17
106. Harakas Pica pica 16
107. Kaldapääsuke Riparia riparia 16
108. Kanakull Accipiter gentilis 16
109. Mudatilder Tringa glareola 15
110. Kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus 14
111. Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis 14
112. Metskurvits Scolopax rusticola 12
113. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 11
114. Hallõgija Lanius excubitor 11
115. Lõuna-urvalind Carduelis flammea cabaret 11
116. Mudanepp Lymnocryptes minimus 10
117. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 9
118. Nõmmelõoke Lullula arborea 9
119. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius 8
120. Nõmmekiur Anthus campestris 8
121. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla 8
122. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 8
123. Turteltuvi Streptopelia turtur 7
124. Kaelustuvi Columba palumbus 7
125. Künnivares Corvus frugilegus 6
126. Sooräts Asio flammeus 6
127. Sinirind Luscinia svecica 5
128. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 5
129. Piiritaja Apus apus 5
130. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
131. Kodutuvi Columba livia 4
132. Kalakajakas Larus canus 3
133. Hiireviu Buteo buteo 3
134. Luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula 3
135. Vööt-käbilind Loxia leucoptera 3
136. Väikepistrik Falco columbarius 3
137. Herilaseviu Pernis apivorus 3
138. Väiketüll Charadrius dubius 3
139. Suurrisla Calidris canutus 2
140. Värbrisla Calidris temminckii 2
141. Rohunepp Gallinago media 2
142. Punajalg-tilder Tringa totanus 2
143. Lasuurtihane Cyanistes cyanus 2
144. Vihitaja Actitis hypoleucos 2
145. Põldlõoke Alauda arvensis 2
146. Peoleo Oriolus oriolus 2
147. Õõnetuvi Columba oenas 2
148. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana 2
149. Metsis Tetrao urogallus 2
150. Siberi raat Prunella montanella 2
151. Leeterisla Calidris alba 2
152. Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus 2
153. Taigatihane Poecile cinctus 2
154. Aul Clangula hyemalis 2
155. Lõopistrik Falco subbuteo 2
156. Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla 1
157. Plütt Limicola falcinellus 1
158. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 1
159. Piilpart Anas crecca 1
160. Sõtkas Bucephala clangula 1
161. Merisk Haematopus ostralegus 1
162. Keltsalind Calcarius lapponicus 1
163. Rüüt Pluvialis apricaria 1
164. Vaenukägu Upupa epops 1
165. Heletilder Tringa nebularia 1
166. Sinikael-part Anas platyrhynchos 1
167. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus 1
168. Randtiir Sterna paradisaea 1
169. Kõnnuõgija Lanius isabellinus 1
170. Punapea-õgija Lanius senator 1
171. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica 1
172. Kaelustäks Saxicola torquatus 1
173. Plüü Pluvialis squatarola 1
174. Vöötkakk Surnia ulula 1
175. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto 1
176. Rukkirääk Crex crex 1

Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras (1969-2016)
Anatidae
1. Piilpart Anas crecca 1
2. Sinikael-part Anas platyrhynchos 1
3. Sõtkas Bucephala clangula 1
4. Aul Clangula hyemalis 2
Accipitridae
1. Kanakull Accipiter gentilis 16
2. Raudkull Accipiter nisus 241
3. Hiireviu Buteo buteo 3
4. Herilaseviu Pernis apivorus 3
Falconidae
1. Väikepistrik Falco columbarius 3
2. Lõopistrik Falco subbuteo 2
Tetraonidae
1. Metsis Tetrao urogallus 2
2. Laanepüü Tetrastes bonasia 20
Phasianidae
1. Nurmkana Perdix perdix 49
Rallidae
1. Rukkirääk Crex crex 1
Haematopodidae
1. Merisk Haematopus ostralegus 1
Charadriidae
1. Väiketüll Charadrius dubius 3
2. Liivatüll Charadrius hiaticula 40
3. Rüüt Pluvialis apricaria 1
4. Plüü Pluvialis squatarola 1
Scolopacidae
1. Vihitaja Actitis hypoleucos 2
2. Leeterisla Calidris alba 2
3. Soorisla e. soorüdi Calidris alpina 74
4. Suurrisla Calidris canutus 2
5. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 44
6. Väikerisla Calidris minuta 47
7. Värbrisla Calidris temminckii 2
8. Tikutaja Gallinago gallinago 19
9. Rohunepp Gallinago media 2
10. Plütt Limicola falcinellus 1
11. Mudanepp Lymnocryptes minimus 10
12. Tutkas Philomachus pugnax 53
13. Metskurvits Scolopax rusticola 12
14. Mudatilder Tringa glareola 15
15. Heletilder Tringa nebularia 1
16. Punajalg-tilder Tringa totanus 2
Laridae
1. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 8
2. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus 1
3. Kalakajakas Larus canus 3
Sternidae
1. Randtiir Sterna paradisaea 1
Columbidae
1. Kodutuvi Columba livia 4
2. Õõnetuvi Columba oenas 2
3. Kaelustuvi Columba palumbus 7
4. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto 1
5. Turteltuvi Streptopelia turtur 7
Cuculidae
1. Kägu Cuculus canorus 30
Strigidae
1. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 217
2. Sooräts Asio flammeus 6
3. Kõrvukräts Asio otus 278
4. Värbkakk Glaucidium passerinum 67
5. Kodukakk Strix aluco 36
6. Händkakk Strix uralensis 34
7. Vöötkakk Surnia ulula 1
Caprimulgidae
1. Öösorr Caprimulgus europaeus 31
Apodidae
1. Piiritaja Apus apus 5
Alcedinidae
1. Jäälind Alcedo atthis 67
Upupidae
1. Vaenukägu Upupa epops 1
Picidae
1. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 38
2. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 1638
3. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius 8
4. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 493
5. Musträhn Dryocopus martius 54
6. Väänkael Jynx torquilla 21
7. Kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus 14
8. Hallpea-rähn Picus canus 33
9. Roherähn Picus viridis 17
Alaudidae
1. Põldlõoke Alauda arvensis 2
2. Nõmmelõoke Lullula arborea 9
Hirundinidae
1. Räästapääsuke Delichon urbicum 117
2. Suitsupääsuke Hirundo rustica 750
3. Kaldapääsuke Riparia riparia 16
Motacillidae
1. Nõmmekiur Anthus campestris 8
2. Sookiur Anthus pratensis 69
3. Metskiur Anthus trivialis 196
4. Linavästrik Motacilla alba 775
5. Hänilane Motacilla flava 37
Bombycillidae
1. Siidisaba Bombycilla garrulus 2141
Troglodytidae
1. Käblik Troglodytes troglodytes 2427
Prunellidae
1. Võsaraat Prunella modularis 680
2. Siberi raat Prunella montanella 2
Turdidae
1. Punarind Erithacus rubecula 13383
2. Ööbik Luscinia luscinia 71
3. Sinirind Luscinia svecica 5
4. Luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula 3
5. Tundra-sinirind Luscinia svecica svecica 18
6. Kivitäks Oenanthe oenanthe 65
7. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 105
8. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 872
9. Kadakatäks Saxicola rubetra 106
10. Kaelustäks Saxicola torquatus 1
11. Vainurästas Turdus iliacus 856
12. Musträstas Turdus merula 2329
13. Laulurästas Turdus philomelos 1216
14. Hallrästas Turdus pilaris 837
15. Hoburästas Turdus viscivorus 26
Sylviidae
1. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 40
2. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 20
3. Soo-roolind Acrocephalus palustris 355
4. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 993
5. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 1953
6. Käosulane Hippolais icterina 153
7. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 11
8. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 5
9. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 88
10. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 15510
11. Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis 14
12. Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus 2
13. Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus 37
14. Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus 26
15. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 408
16. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
17. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10086
18. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla 8
19. Pöialpoiss Regulus regulus 182548
20. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 1722
21. Aed-põõsalind Sylvia borin 1511
22. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 990
23. Väike-põõsalind Sylvia curruca 890
24. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 77
Muscicapidae
1. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 377
2. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 80
3. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 842
Timaliidae
1. Roohabekas Panurus biarmicus 500
Paridae
1. Sabatihane Aegithalos caudatus 111294
2. Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus 30
3. Sinitihane Cyanistes caeruleus 54716
4. Lasuurtihane Cyanistes cyanus 2
5. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1096
6. Rasvatihane Parus major 127248
7. Musttihane Periparus ater 32661
8. Taigatihane Poecile cinctus 2
9. Põhjatihane Poecile montanus 21059
10. Sootihane Poecile palustris 1429
Sittidae
1. Puukoristaja Sitta europaea 874
2. Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica 53
Certhiidae
1. Porr Certhia familiaris 11358
Remizidae
1. Kukkurtihane Remiz pendulinus 29
Oriolidae
1. Peoleo Oriolus oriolus 2
Laniidae
1. Punaselg-õgija Lanius collurio 152
2. Hallõgija Lanius excubitor 11
3. Kõnnuõgija Lanius isabellinus 1
4. Punapea-õgija Lanius senator 1
Corvidae
1. Hakk Coloeus monedula 32
2. Hallvares Corvus corone 18
3. Künnivares Corvus frugilegus 6
4. Pasknäär Garrulus glandarius 409
5. Mänsak Nucifraga caryocatactes 27
6. Pähklimänsak Nucifraga caryocatactes caryocatactes 41
7. Seedrimänsak Nucifraga caryocatactes machorhynchos 61
8. Harakas Pica pica 16
Sturnidae
1. Kuldnokk Sturnus vulgaris 928
Passeridae
1. Koduvarblane Passer domesticus 315
2. Põldvarblane Passer montanus 686
Fringillidae
1. Kanepilind Carduelis cannabina 216
2. Ohakalind Carduelis carduelis 171
3. Rohevint Carduelis chloris 624
4. Urvalind Carduelis flammea 7412
5. Lõuna-urvalind Carduelis flammea cabaret 11
6. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 1
7. Hele-urvalind Carduelis hornemanni 19
8. Siisike Carduelis spinus 17215
9. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 274
10. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 140
11. Metsvint Fringilla coelebs 9916
12. Põhjavint Fringilla montifringilla 2012
13. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 39
14. Vööt-käbilind Loxia leucoptera 3
15. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 9
16. Männileevike Pinicola enucleator 32
17. Leevike Pyrrhula pyrrhula 2873
18. Koldvint Serinus serinus 105
Emberizidae
1. Keltsalind Calcarius lapponicus 1
2. Talvike Emberiza citrinella 847
3. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana 2
4. Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla 1
5. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica 1
6. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 1240